YSK, Hatay ve İskenderun için ret kararlarının gerekçesini açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) CHP’nin Hatay ve İskenderun’daki seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı ‘tam kanunsuzluk’ itirazına yönelik ret kararının gerekçesi belli oldu.

ANKA’nın haberine göre kararda “… Dilekçede yer alan genel ve soyut iddialardan ibaret olan itiraz konusu hususlara itibar edilmemiş ve yapılan olağanüstü itirazın reddine karar verilmiştir” denildi.

CHP, başvurusunda Hatay’da “oyların yeniden sayılması”, bu reddedilirse “geçersiz oyların sayılması”, bu da reddedilirse “seçimin yenilenmesi” talep etmişti. Kurul başvuruyu reddedince CHP bu kez “tam kanunsuzluk” gerekçesiyle itirazda bulunmuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, itiraz başvurusunun ardından YSK önünde yaptığı açıklamada “YSK’nın siyasi baskılara boyun eğmeyeceğine yürekten inanıyorum” demişti. YSK, 17 Nisan’da ‘tam kanunsuzluk’ başvurusunu da reddetmişti..

‘İDDİALAR SOYUT…’

YSK’nin ret kararının gerekçesi belli oldu. ANKA Haber Ajansı’nın ulaştığı kararda özetle şu ifadeler yer aldı:

“Olağan itiraz yönünden, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde iddia edildiği gibi kanuna bir aykırılık görülmediğinden, il seçim kurulu kararları usul ve yasaya uygun olduğundan itirazın reddine, karar verilmiştir. Olağanüstü itiraz yönünden, 298 sayılı Kanun’un 112 ve 130’uncu maddelerinde düzenlenen genel ve soyut iddiaların dikkate alınmayacağı ve somut belgelerle delillendirilmeyen itirazların incelenmeyeceği kuralı karşısında, Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Av. Ömer Koçak tarafından sunulan dilekçede yer alan genel ve soyut iddialardan ibaret olan itiraz konusu hususlara itibar edilmemiş ve yapılan olağanüstü itirazın reddine, karar verilmiştir.”

‘TAM KANUNSUZLUK OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEZ’

YSK’nin verdiği kararın kesin olduğu ve yeniden inceleme yolunun kapalı olduğu belirtilen kararda, “2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’da yer alan seçilme yeterliğine ilişkin hükümlerin bir kısmı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 76’ncı maddesindeki amir hükme dayandığından seçilenin Türk olmadığı, yaşının kanunda gösterilenden küçük olduğu, okur-yazar olmadığı ve seçilme yeterliliğini kaybettiren bir mahkumiyeti bulunduğu ile ilgili iddia ve itirazların süresine bakılmaksızın ve seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra dahi Anayasanın 79’uncu maddesinin verdiği görev ve tam kanunsuzluk hali sebebiyle, Yüksek Seçim Kurulunca her zaman ele alınıp karara bağlanabileceği Kurulumuzca kabul edilmektedir. Muterizin dilekçesinde ileri sürülen hususlar, tam kanunsuzluk olarak değerlendirilen olgu ve olaylar kapsamında değerlendirilemeyeceğinden itibar edilememiştir. Bu itibarla, gerekçeleri açıklanmış bulunan Kurulumuzun 8/4/2024 tarihli ve 2024/1087 sayılı Kararının kesin olması ve tam kanunsuzluk hali bulunmaması nedeniyle talebin reddine karar verilmesi gerekmiştir” ifadelerine yer verildi.

(HABER MERKEZİ)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir